Diagnozowanie zaburzeń poznawczych

Diagnoza nowoczesnym systemem komputerowym Rehacom

REHACOM

System wspierający rehabilitację i trening funkcji poznawczych

Dysponuję nowoczesnym systemem komputerowym Rehacom , diagnozującym zaburzenia poznawcze. System ten dysponuje 8 modułami oceny umożliwiającymi weryfikację stanu początkowego osoby trenującej.

Moduły posiadają fazę ćwiczeń umożliwiającą zapoznanie się procedurą oraz fazę oceny właściwej, dostarczającej informacji o stanie osoby trenującej. 

Znormalizowane wyniki wskazują poziom deficytu najważniejszych funkcji poznawczych. Analiza wyników wskazuje również moduły treningowe, będące najlepszą terapeutyczną odpowiedzią na zakres i głębokość deficytów.

Efektywny trening poznawczy RehaCom w 3 krokach

PSYCHOLOG DAWID WILK

Uniwersalne zastosowanie

Szkoły i placówki edukacyjne

Pacjenci

Placówki medyczne

Fundacje i stowarzyszenia