Diagnoza zaburzeń
osobowości

Osobowość jest zespołem stosunkowo trwałych cech i uwarunkowań, które decydują o różnicach indywidualnych zarówno w zakresie poznawczym, emocjonalnym, jak i behawioralnym.

TERAPIA

Jak przebiega diagnoza zaburzeń osobowości ?

Oferuje swoje poradnictwo i opiekę na każdym etapie procesu. Kluczem do określenia Twojej osobowości jest przeprowadzenie odpowiednich testów kwestionariuszowych, które zostaną poddane rzetelnej analizie, a na ich podstawie wyciągnięta zostanie opinia psychologiczna. W ten sposób już w niecały tydzień od wypełnienia kwestionariusza otrzymasz nie tylko wyniki, ale też wskazania do potencjalnej formy leczenia.

Dla kogo jest diagnoza zaburzeń?

Polecana w szczególności osobom, które:

PSYCHOLOG DAWID WILK

Diagnoza osobowości – efekty

Proces diagnostyczny oparty o standaryzowane testy psychologiczne i pogłębione wywiady.

Poprawa samoświadomości własnych doznań, emocji i reakcji.

Poznanie prawdy o trafności hipotezy o posiadaniu zaburzenia osobowości.

Personalizowany dobór metod terapeutycznych.

Wsparcie w lepszym funkcjonowaniu w sferze interpersonalnej poprzez odpowiednio dobraną terapię.

Wspierające podejście, które nastawione jest na zindywidualizowaną pomoc.