Diagnoza inteligencji oraz funkcjonowanie poznawcze

Spotkania zawierają w sobie liczne nowoczesne badania, które pozwalają na otrzymanie trafnych danych co do funkcjonowania poznawczego pacjenta.

TERAPIA

Diagnoza inteligencji i funkcjonowania poznawczego

Odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona diagnoza pozwala nam na dokładne poznanie i ujawnienie wszystkich potencjalnych nieprawidłowości z zakresu sfery poznawczej pacjenta. W ten sposób jesteśmy w stanie opracować i zaplanować spersonalizowane metody i formy terapeutyczne, które w danym przypadku sprawdzą się najkorzystniej, pozwalając na zmaksymalizowanie jakości życia.

Dla kogo jest diagnoza osobowości?

Polecana w szczególności osobom, które:

PSYCHOLOG DAWID WILK

Efekty diagnozy

Testy psychologiczne i pogłębione wywiady zapewniające trafną ocenę diagnostyczną.

Poprawa umiejętności rozpoznawania swoich emocji, doznań i zachowań.

Definitywne rozstrzygnięcie możliwości posiadania zaburzenia osobowości

Indywidualne podejście w wyborze metod terapeutycznych.

Większa samoświadomość, która przełoży się na poprawę funkcjonowania w życiu codziennym.

Dbałość o indywidualne podejście w czasie całego procesu diagnostycznego.