Badania dla celów orzeczniczych

Opinie psychologiczne i orzeczenia w sprawach cywilnych oraz karnych

ORZECZENIA

Opinie psychologiczne w postępowaniach sądowych

Jako psycholog zajmuje się również opracowaniem i wydawaniem opinii psychologicznych, orzeczeń i zaświadczeń w sprawach cywilnych oraz karnych.